II Bieg Trzeźwości, Przyłęki – Brzoza -Przyłęki

Podaj czas mety
Podaj numer zawodnika
12:45 - 13:00Ultimasport 2009-2011