Aby wygenerować link do certyfikatu podaj swój numer startowy i naciśnij "Generuj".
Numer